KDO JSME

Od 1. 7. 2022 má dětská skupina kapacitu 12 dětí a je financována ze státního rozpočtu a z příspěvků od rodičů.

Jsme dětská skupina pro děti od 1 do 6 let. Maximální kapacita skupiny je 10 dětí.

O děti pečuje plně kvalifikovaný personál v téměř rodinném a podnětném prostředí. Zaměřujeme se na rozvoj řeči, zábavnou formou rozvíjíme jemnou i hrubou motoriku, zrakové i sluchové vnímání, sociální dovednosti, hygienické návyky i sebeobsluhu. S dětmi tvoříme, sportujeme, zpíváme a hrajeme si. Pobyt venku je pro nás prvořadý.

Dbáme na spokojenost dětí, ke každému přistupujeme individuálně a s ohledem na jeho potřeby. Pravidelně informujeme rodiče osobně nebo prostřednictvím sociálních sítí.