ÚVOD

Název projektu: DS KOSTIČKA
Reg. číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0014211
Harmonogram projektu: 1. 7. 2019 – 30. 6. 2022
Jedná se o provoz evidované dětské skupiny s kapacitu 10 míst s názvem DS KOSTIČKA.

DS KOSTIČKA je dětská skupina a poskytuje péči o děti od jednoho roku do zahájení povinné školní docházky.
Vznikly jsme na základě zákona 247/2014 Sb.

Naším posláním je péče o děti, jejich všestranný rozvoj a to vše s přihlédnutím k jejich indiviuálním potřebám.

Potřebujete si odpočinout, zajít na kosmetiku či kadeřnici nebo již nastoupit do zaměstnání?

Tak právě pro Vás jsme tady.

O Vaše ratolesti se postará profesionálně vyškolený tým.