ÚVOD

dětská skupina KOSTIČKA patří pod dětskuskupinu BUBLINA-JBC

Dětská skupina KOSTIČKA poskytuje rodičům služby péče o děti předškolního věku na základě oprávnění ze dne 15. 5. 2015 vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu L, vložce číslo 9495. Dále poskytuje služby na základě zápisu do evidence DS ze dne 16. 12.2019 vedeného u  MPSV.
Od roku 2022 má kapacitu 12 dětí.

DS KOSTIČKA je dětská skupina a poskytuje péči o děti od jednoho roku do zahájení povinné školní docházky.
Vznikly jsme na základě zákona 247/2014 Sb.

Naším posláním je péče o děti, jejich všestranný rozvoj a to vše s přihlédnutím k jejich indiviuálním potřebám.

Naším posláním je péče o děti, jejich všestranný rozvoj a to vše s přihlédnutím k jejich indiviuálním potřebám. O děti pečuje profesionálně vyškolený tým.

 

Projekt: DS KOSTIČKA
Reg. číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0014211
Harmonogram projektu: 1. 7. 2019 – 30. 6. 2022
Jedná se o provoz evidované dětské skupiny s kapacitu 10 míst s názvem DS KOSTIČKA.