CENÍK

                                         CENÍK PLATNÝ OD 1. 1. 2023
DĚTI : do 3 let = do 31.8. po třetích narozeninách
STRAVNÉ : se platí dle dnů v měsíci a činí 80,--
                     Strava je dovážena externí firmou
Zákonní zástupci se seznámili s ceníkem a souhlasí s podmínkami platby.

Platba je za celý měsíc bez ohledu na počet dní 
+ stravné

DOCHÁZKA do 3 let nad 3 roky
1x týdně 1400 1720
2x týdně 2000 2640
3x týdně 2400

2960

4x týdně 2880 3640
5x týdně 3360              4540          

CENÍK platný od 1.3.2022

         Platba je za celý měsíc bez ohledu na počet dní + stravné

Docházka

nad 3 roky

do 3 let

 5x týdně

3360

2520

4x týdně

2720

2040

3x týdně

2080

1560

2x týdně

1800

1440

1x týdně

1200

1000


DĚTI : do 3 let = do 31.8. po třetích narozeninách
STRAVNÉ : se platí dle dnů v měsíci a činí 80,--/den (půlden 70,--)
                     Strava je dovážena externí firmou
          Po dohodě lze zajistit půldenní péči za 70% pobytného.
Zákonní zástupci se seznámili s ceníkem a souhlasí s podmínkami platby.

 

CENÍK PLATNÝ OD 1.1.2020
Cena je jednotná a činí 270,--/den + 70,-- /den stravné

1) Stravné nelze odečíst ani v případě vlastního jídla. Je na zákonném zástupci, zda tuto možnost stravy využije či nikoli.    

2) FINANČNÍ BONUS
a)  1000,--/měsic lze získat finanční bonus od Statutárního města Jablonec nad Nisou. Podmínky pro získání nalezete na https://www.mestojablonec.cz/cs/vzdelavani/podpora-pri-peci-o-deti-ve-veku-2-5-let.html

PŘÍKLAD VÝPOČTU CEN MĚSÍČNÍ DOCHÁZKY PŘI 20DNECH
DOCHÁZKa POBYTNÉ STRAVNÉ CENA BEZ DOTACE CENA S DOTACÍ DOTACE+MĚSTO
5X týdně 5400 1400 6800 4800 3800
4x týdně 4320 1120 5440 3940 2940
3x týdně 3240 840 4080 3080 2080
2x týdně 2160 560 2720 neposkytujeme neposkytuje
1x týdně 1080 280 1360 neposkytujeme neposkytuje

b) V případě získání dotace a docházky minimálně 75%, poskytuje dětská skupina finanční bonus takto :

docházka finanční bonus s dotací
5x týdně 2000,--
4x týdně 1500,--
3x týdně 1000,--
2x týdně neposkytujeme
1x týdně neposkytujeme

           Finanční bonus se odečítá z měsíční platby. Při nesplnění 75% docházky se další měsíc
           doúčtovává.

          3) Za každé dítě je možné uplatnit daňovou úlevu. Odpovídá výši minimání mzdy v daném roce zdaňovacího období.