CENÍK

Cena je jednotná a činí 270,--/den + 70,-- /den stravné

1) Stravné nelze odečíst ani v případě vlastního jídla. Je na zákonném zástupci, zda tuto možnost stravy využije či nikoli.    

2) FINANČNÍ BONUS
a)  1000,--/měsic lze získat finanční bonus od Statutárního města Jablonec nad Nisou. Podmínky pro získání nalezete na https://www.mestojablonec.cz/cs/vzdelavani/podpora-pri-peci-o-deti-ve-veku-2-5-let.html

PŘÍKLAD VÝPOČTU CEN MĚSÍČNÍ DOCHÁZKY PŘI 20DNECH
DOCHÁZKa POBYTNÉ STRAVNÉ CENA BEZ DOTACE CENA S DOTACÍ DOTACE+MĚSTO
5X týdně 5400 1400 6800 4800 3800
4x týdně 4320 1120 5440 3940 2940
3x týdně 3240 840 4080 3080 2080
2x týdně 2160 560 2720 neposkytujeme neposkytuje
1x týdně 1080 280 1360 neposkytujeme neposkytuje

b) V případě získání dotace a docházky minimálně 75%, poskytuje dětská skupina finanční bonus takto :

docházka finanční bonus s dotací
5x týdně 2000,--
4x týdně 1500,--
3x týdně 1000,--
2x týdně neposkytujeme
1x týdně neposkytujeme

           Finanční bonus se odečítá z měsíční platby. Při nesplnění 75% docházky se další měsíc
           doúčtovává.

          3) Za každé dítě je možné uplatnit daňovou úlevu. Odpovídá výši minimání mzdy v daném roce zdaňovacího období.

      

Ceník je platný od 2. 1. 2020